רעוויזיע היסטאריע פֿון דאקומענטארער פילם

שפּרינג צו: נאַוויגאַציע, זוך

פֿארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פֿון די ווערסיעס צו פֿארגלײַכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (איצט) = אונטערשייד פֿון לויפֿיגער ווערסיע, (לעצט) = אונטערשייד פֿון פֿריערדיגער ווערסיע, (לעצט) = מינערדיקע רעדאקטירונג